Práce

Literární a odborné práce

Od 12 let přispěvatel dětských časopisů (Dětská neděle, Mladý hlasatel, Malý čtenář, Roj), účastník básnických soutěží, autor nevydaných básnických sbírek Sněhový vlak, Poutnická hůl, Studentské znělky (1940 – 1945).

Autor vysokoškolské učebnice Žurnalistika – Organizace redakční práce (Svaz čs. novinářů, 1966). Autor Slovníku nové soustavy řízení (ČTK, 1966).

Po listopadu 1989

Na vlně 490 metrů (Magnet-Press, 1990), Ze šuplíku (básně, 1990), Baťova průmyslová demokracie (editor, 1990), Rehabilitace ve státní spořitelně (editor, Česká spořitelna, 1991), Byli jsme při tom (účast na sborníku,1993), Klub mf 45 (členské bulletiny 1995 – 2005), Generace 45 (spolu s Jaromírem Hořcem, Riopress 1997), Co jsem měl na srdci (básně, 1997), Mělnický Pegas (sborník vítězných prací, účast, 1997), Profily – Miroslav Sígl 1998), Pegasí poetník (sborníky, účast 1998, 2000, 2001, Generace nadoraz (spolu s Jaromírem Hořcem, 1998) 60 let fakultní školy (autor a editor, Klub přátel školy, 1998), Svatopluk Čech v Obříství (monografie,1998), Malíř Cyril Chramosta (katalog výstavy, 1998), Profily (básně, cena v celostátní literární soutěži, 1998), Etudy z domova (básně, 1999), Svému městu a kraji (editor a účast na sborníku, 1999), Kdo byl malíř Emil Šimek (spoluúčast na sborníku, 1999), Osobnosti a osudy obce (odměněno v celostátní soutěži autorů literatury faktu Miroslava Ivanova, 2000), Pražská zastavení (sborník básní, 2000), scénář videofilmu o vesničce Kadlín (2000), Opustíš-li mne, nezahynu (sborník k 70. výročí úmrtí Viktora Dyka, 2001), Pegasí poetník (básně, 1998, 2001), Ozvěny (básně k 75. narozeninám, 2001), Vánoční pegasí poetník (sborníky, účast, 2001-2010), Ach, kdyby… – básně, 2001), Kam jste se poděli (edice sborníku předčasně zemřelých básníků, 2001), Odpověď obecním kronikářům (2001 a 2002), Vánoční pozdrav a pf (2001 – 2002), Konec českého tisku (Bořivoj Čelovský – spoluúčast, 2002), Podbezdězský buditel (2002), Dramatické pásmo Máchovské preludium z veršů Josefa Brože (2002), U nás doma (ročenky 1996 – 2002), Souznění (účast na sborníku, 2002), Mělnická Eva a její ohlasy (2002), Křídla (básně, 2003), Před hradbami noci (účast na sborníku básní, 2004), Vyznání Mělníku (účast na sborníku k 730. výročí města,  2004), Kalendáře s obrazy umělců, malujících ústy a nohama (spoluúčast, 2002- 2011), Dokud básník zpívá (účast na sborníku z literární soutěže, 2005) Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové (spoluúčast, Národní knihovna ČR, 2005), encyklopedie Co víme o smrti (populárně naučná encyklopedie, 2006), Almanach jubilantů I. – III. (účast ve sborníku 2006, 2007 a 2008), Kdo byl a je kdo na Mělnicku, Kralupsku a Neratovicku (2007),  Člověk ve stínu svého konce (účast ve sborníku z mezinárodní konference, 2007),  Almanach českých novinářů (nominováno Ministerstvem kultury ČR na státní cenu za literaturu, 2008), Události, pravdy, zrady a nadějí (Akcent, 2009), oceněno v soutěži literatury faktu E. E. Kische(2010), To jsou dlaně mé – verše (2010), Události totality, svobody a demokracie (Akcent 2010), Stavitelé chrámu poezie (účast ve sborníku, 2010), dvě knihy e-book na internetu  (není nutné čtecí zařízení): O kom – o čem (doména: http://msigl.pageflip.cz/ (od 1. července 2011 na internetu),  Mým přátelům (bibliofilské vydání k 85. narozeninám, 2011), Od koho – komu (doména: http://msigl-korespondence.pageflip.cz (od 10.srpna 2011 na internetu), O aktivitách a činnosti v Máchově kraji, sborník z konference Máchův kraj v jazyce a literatuře, Pedagogická fakulta Univerzity J. Purkyně, Ústí nad Labem,  září 2011,  bibliofilský výtisk k 85. narozeninám Mým přátelům (2011), Básníci nad soutokem – jubilejní sborník k 25. výročí Literárního klubu Pegas Mělník (editor, 2012), Krajem lidí a kamenů (účast na sborníku – 2012), Srpnová povodeň 2002 po deseti letech (doména: http://msigl-povoden2002.pageflip.cz)

Příležitostné a malotirážové

Organizace a plánování v redakci místního tisku (1963), Kovodílo 1950-1970, Družstvo mechaniků 1922-1972, Všeobecné strojírenství ČSSR (1974), Strojírenské spotřební zboží (1976), Průmyslové infórum (1990), Zkušenostiúspěšných podnikatelů (1990), Taková byla moje sestra (1996), Bulletin Klubu redaktorů MF 45 (1995-1996), Můj život vojenský (1997), Památný dům by mohl vyprávět (1997), Kronika hotelu Baroko Malešice (1997), (Osmnáct let (k roku dospělosti vnuka – 2001), Zvláštní informace UTRIN (2001-2002) Ročenky U nás doma v Obříství (1996 – 2002), Abecední dotazník (k 77. výročí – 2003), Života půl (k 50. narozeninám syna – 2003), Lenka a její životní role (2004), Almanach jubilantů I – III (2006 – 2008), (Obchodní akademie Praha-Karlín (2010),Jiřina (2011).

Celkem: poezie – 11 sbírek, próza (v tom literatura faktu, encyklopedie a popuárně naučná literatura) – 25 knih (z toho tři e-book), editor a účast ve sbornících  – 60 kolektivních děl

Rozsáhlejší seriály

Vzpomínky publicisty a bývalého redaktora Čs. televize na vysílání v srpnu 1968 (24 pokračování od 27. 6. 2008 – internetový server Totalita.cz)
Události, média a novináři v letech 1966-1971 (internetové Pozitivní noviny 2008 až 2009)
Tisk  a novináři v letech 1966-1971 (specilalizovaný web Syndikát novinářů České republiky od ledna 2009)
Chronologie normalizace 1969- 1971 (specializovaný web Syndikátu novinářů České republiky od ledna 2009)
V letošním roce si připomínáme (Mělnická radnice leden-prosinec 2009)
Životy a osudy našich krajanů (internetový deník CzechFolks.comPLUS – tři pokračování v září 2009)
Události  posledních týdnů totality očima zahraničních vysílaček
(internetový deník CzechFolks.comPLUS, 22 pokračování od října  2009)
Kalendárium událostí 1970 (server Totalita.cz od února 2009)
Kalendárium – listopad 1989 (server Totalita.cz , 8. 11. 2009)
Bezzubá kuchařka (spoluautorství s Karlem Helmichem,  Pozitivní noviny  říjen-listopad 2009)
V prvním roce velkých proměn (12 pokračování na internetovém deníku CzechFolks.comPLUS, leden až květen 2010)
Vzpomínky na mělnické osobnosti (Mělnický deník, leden až prosinec 2010)
Dobrou chuť (seriál receptů, spolupráce Karel Helmich, 15 pokračování, Pozitivní noviny, červen až září 2010)
Z korespondence před dvaceti lety (čtyři pokračování , CzechFolks.comPLUS, červenec –srpen 2010)
Okupační vojska po roce 1968 a jejich odchod v roce 1991 (server Totalita.cz  od července 2010)
Karlínská „akáda“ to je naše mládí (dvě pokračování, Pozitivní noviny, září 2010)
Zvláštní zpráva číslo 4 Jiřího Hanzelky a Miroslava Zimunda (1 – 4 v časopisu Nový domov, Toronto, září-říjen 2010)
Naše školní slohová cvičení (1 – 4,  internetový Tip Senior, prosinec 2010)
Ekonomické demokracii patří budoucnost (seriál o rodině Baťů, Nový domov, Toronto, prosinec 2010 – duben 2011)
Jubilea a výročí 2011 (Týdeník Mělnicko,  leden až prosinec 2011)
Z deníkových záznamů před dvacet lety (1 – 4, CzechFolks.comPLUS, leden až únor 2011)
Básníci a básně i próza o Řípu (Ledčické novinky , březen až červenec 2011)
Věhlasná Věra Čáslavská to nikdy nevzdala (Nový domov, Toronto, květen až srpen 2011)

V rukopisech

Noviny – rádio – televize můj osud (memoáry 1926 – 1986), Kronika 1997, Kronika 1998, Kroniky obce Obříství, Rodinné kroniky, Vzpomínka na Výštici, Naše škola, Havelkové, Můj život vojenský, Rozdal sám sebe, Jak se rodí taneční mistr, Rok naděje a zmaru, Taková byla moje sestra, 30 let se škodovkou, Hravá česká abeceda, Naše životní kréda, Psí příběhy, Odposlechnuto, Baroko Malešice, Života půl a vláhu déšťů pít… (vzpomínky na podřipského básníka), Návrhy pro řádný život v obci, Kolem sborníku Generace 45, O čem jsme psali do redakčního „cancbuchu“, Řádky z dopisů o Generaci 45, Památný dům by mohl vyprávět, Televizní pořady Aréna (přehled témat a hlasování 1995 – 1996), Literární tvořivost (nástin předmětu pro základní školy – 1998), Abecední dotazník (k 77. narozeninám), Lenka a její životní role, Osmnáct (o mém vnukovi), Vše o motykách a motyčkách, Arboeko, Ohlédnutí či životopis, Světoví a naši vynálezci, Malá encyklopedie vynalézání, Komu – od koho (výběr z korespondence z let 1938 -2010),  Dívky a ženy  v mém životě.

Videofilmy

Kadlín na Mělnicku (libreto,  2000), Autogramiáda knihy Podbezdězský buditel  v Bělé pod Bezdězem (2000), Viktor Dyk a Mělnicko (2001), Barvy života (televizní pořad, listopad 2006).

Redakce knih

Pro Státní nakladatelství technické literatury (SNTL), Průmyslové nakladatelství a vydavatelství  – Ústav technického rozvoje a informací (UTRIN), Institut pro rozvoj a realizaci vynálezcovství a zlepšovatelství (edice příruček tvůrčího pracovníka) . Jde o redakci více než 100 knih, sborníků a publikací.

Redakce a zakladatel časopisů

Šprt (Obchodní akademie Karlín 1942 – 1945), Dopisovatel Mladé fronty (1950), Letoun (1955 – 1957), Veletržní bulletin BVV (1958), Skladové hospodářství, později Manipulace a skladování (1964 – 1969), Tranzitní plynovod (1974 – 1978), Informátor – Informační zpravodaj (1971 – 1988), Průmyslové infórum (1990), Bulletin Klubu novinářů Pražského jara 1968 (1989 – 1994), Marketing (1990), Zpravodaj Obal Rozkoš (1990), čtrnáctideník Praha 10 (1991 – 1992), Mediažurnál (1992 – 1994), Bulletin Společnosti vědeckotechnických parků (1990-1993), Inovační podnikání (1993 – 1997), Ročenky U nás doma (1997 – 2002), zpravodaj Klubu novinářů- seniorů Nebalíme to! (2007-2008).

Spolupráce s novinami a časopisy

Od roku 1938 dětské časopisy a časopisy pro mládež, dále deníky, týdeníky, měsíčníky, odborné časopisy, regionální časopisy a vlastivědné sborníky (přehled zahrnuje celkem 110 titulů a na 10 000 výstřižků).

Dále internetové Pozitivní noviny,  První české inernetové noviny Neviditelný pes, server Syndikát novinářů ČR (specializovaný web Chronologie 1968, Chronologie tzv. normalizace),  web Čítárny – Dobré knihy, CzechFolks.com PLUS, Senior Tip   a server Totalita.cz (vzpomínky pamětníka, události jednotlivých let, životopisy, přehledy).

Vyznamenání, ceny

Cena v celostátní soutěži Dětská neděle (1939), cena v celostátní soutěži Lidového deníku (1939), cena v celostátní soutěži Malý čtenář (1940), cena v celostátní novinářské soutěži (1964), čestný diplom s medailí  Budovatel tranzitního plynovodu (1974), diplomy a ceny z celostátních soutěží Za racionální úsporu materiálů a Za racionální využívání energie (1974 – 1986), Středočeská cena za vědeckou a technickou tvůrčí práci (1981), čestné uznání I. stupně ústřední rady ČSVTS za mimořádné úsilí o technický pokrok, Pamětní medaile Brněnských výstav a veletrhů (1988 a 1998), děkovný dopis Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR za poskytnutí dokumentů ze srpna 1968 (26. 3. 1993), cena v celostátní literární soutěži Pegas Mělník (1997), čestné uznání v celostátní soutěži autorů literatury faktu Miroslava Ivanova (2001), Pamětní listy města Letohradu za účast v soutěžích literatury faktu, (2000-2010), Osobnost Pegasu (2009), Cena Masarykovy akademie umění (2010),  čestné uznání v soutěži literatury faktu E. E. Kische (2010), Pamětní list rodné obce Obříství za upřímný vztah k obci (2010), Pamětní list za účast na sborníku  Stavitelé chrámu poezie, Památník národního písemnictví (2010), Cena poroty Ex libris (2011), Pamětní denár kněžny Emmy spolu s Pamětním listem města Mělníka k 85. narozeninám za dlouholetý přínos  pro Mělník a celý region(2011).

Bibliografie a literatura, v nichž je autor zmiňován

Česká televizní publicistika (edice České televize 1993), Spontánní projevy Pražského jara (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993), Byli jsme při tom (1993), Inovační podnikání (6/1994), Kdo je kdo v České republice (1994-1995), Průvodce po nových jménech české poezie a prózy (1990-1995), Občanská společnost (vydal Doplněk 1995), Místní noviny Podbezdězí (1996), Generace 45 (1997), Kronika obce Obříství (1997), Hospodářské noviny (18. 4. 1997), Dokořán – bulletin Obce spisovatelů (2/1997), Týdeník Mělnicko (43/1997, 45/1997, 26/1998, 28 /1998, 24/2000, 38/2001, 21/2002, 11/2003), Mělnický deník 23. 2. 1998, 9. 6. 1999, 12. 6. 1999, 2. 9. 1999, 21. 2. 2000, 17. 4. 2000, 1. 11.2005), Kdo je kdo v Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR (1998), Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (1998), Televize a totalitní moc (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998), Neratovický čas (13/1998, 8-9/1999), Osobnosti a osudy obce (2000), bulletin Klubu kultury SN ČR (6/2000), Internetový portál Obec Obříství (od roku 2000), Mladá fronta DNES (25. 9. 2001), Podřipsko (13/2003), Kdo je kdo v Obci spisovatelů (2004 a 2008), Praha 10 (18/2005), Tep regionu (27/2005),  Děti republiky (2006), Obříství a jeho osobnosti (2007), Wikipedie.cz , Totalita.cz, Středočeská vědecká knihovna – regionální databáze, rovněž v autorských knihách se životopisem, Databáze knih.cz – internetový server s přehledem vydaných knih a životopisem (od roku 2010), Portál nakladatelství Libri (od roku 2011).

Dokumentace

Deníky (studentský, vojenský, Mladá fronta, Rudý Letov – Letňanské strojírny, Hospodářské noviny, Čs. televize, UTRIN), Masarykova kulturní generace (+ korespondence  1938 – 1941,  1941-45), Dokumentace ze srpnových dnů 1968, osobní deníky (od roku 1968 dosud),  rodinné deníky od roku 1968, adresáře a kartotéky vizitek, autozáznamy (od roku 1971), dokumentace a záznamy ze zasedání ústředního výboru Svazu čs. novinářů (1966 – 1968), veškerá osobní dokumentace podle jednotlivých let, dopisy, pozvánky, záznamy, tiskoviny (od roku 1968), blahopřání, svátky, narozeniny, vánoce, novoročenky, Klub Mladé fronty 45 (deníky, evidence, dokumentace, dopisy), Klub novinářů Pražského jara (od roku 1989 deník a dokumentace), domácí hospodářství (od roku 1988), Dokumentace  zahraničních rozhlasových vysílacích stanicb v roce 1989, Dokumentace ze sametové revoluce v roce 1989,  Syndikát novinářů ČR (zápisy, dokumenty, adresáře 1989 – 1994), Společnost K. H. Máchy (dopisy, dokumentace), Společnost Viktora Dyka (rukopisy, dokumentace, dopisy), Rod Síglů (genealogie, dopisy, dokumentace), výstřižkové archívy a alba (otištěných článků v novinách a časopisech od roku 1938), Superlativ klub (1993 – 1996), obec Obříství (rozsáhlá dokumentace, kopie obecních kronik, obecní ročenky, adresáře, záznamy kronikáře), Literární klub Pegas Mělník (záznamy, dokumenty, výsledky soutěží, úvodní projevy od roku 1997), Dokumentace 76 měst a obcí Mělnicka, Kralupska a Neratovicka, z těchže míst dokumentace o více než 1760 osobnostech , seznamy starostů obcí a obecních kronikářů, Ohlasy na knížku Ach, kdyby… (2001), okres Mělník (rozsáhlá dokumentace výstřižků, knih, publikací, pohlednic, dopisů), fotoalba (od narození až dosud), Praha 10 a Malešice (dokumentace výstřižků a knih), Středočeský kraj (dokumentace výstřižků a knih), Vrané nad Vltavou (dokumentace výstřižků, pohlednic, knih a obecního časopisu), Návštěvní kniha hostů.

Dokumentace o dějinách jednotlivých závodů České republiky

Více než 2000 základních údajů o průmyslových závodech od jejich vzniku, dokumentů, publikací, kopie patentových a jiných spisů, výstřižků, a fotografií výrobků a exteriérů továren, podle členění: Důlní technika, Hutní technika, Materiálové inženýrství, Strojírenství všeobecně, Energetické strojírenství, Motory, automobilky, kolejová vozidla, Letadla, Transportní, stavební a zemědělská technika, Obráběcí stroje, strojírenské technologie, Textilní strojírenství, Technika prostředí, Chemické a potravinářské strojírenství, Přesná mechanika, Výpočetní technika a informatika, Elektrotechnika, Elektronika, Technické výrobky pro domácnost, Lékařské přístroje a technická zařízení, Ostatní a průřezové obory.

Takto rozčleněnou dokumentaci (uvnitř každé kapitoly jednotlivé závody) jsem předal do Národního technického muzea v roce 1997 (šest metrů publikací a dokumentů, jak to změřil pracovník Národního technického muzea dr. Jan Hozák při jejich převzetí).

Na internetovém serveru Totalita.cz

jsou umístěny tyto mnou zpracované texty:

Vzpomínky pamětníků: Vzpomínky na srpnové vysílání Čs. televize (24 pokračování)

Kalendárium 1968 (po měsících a dnech)

Kalendárium 1970 (po měsících a dnech)

Související literatura: Události pravdy, zrady a nadějí (2009), Události totality, svobody a demokracie (2010)

Okupační vojska Varšavské smlouvy Československu po roce 1968, Přehled rozmístění okupačních sovětských vojsk, Střední skupina sovětských vojsk, Odchod okupačních vojsk po roce 1989

Rejstřík jmenný (hesla zpracovaná M. S.): Černík Oldřich, Černý Rudolf, Diviš Vladimír, Famíra Emanuel, Fuková Božena, Chňoupek Bohuslav (Bohuš), Jodas Josef (tzv. Jodasova skupina), Kriegel František, Marko Miloš, Riško Ján, Sekaninová-Čaková Gertruda, Sígl Miroslav, Vodsloň František.

Archív výstřižků mých prací

Zahrnuje  od roku 1938 křížovky, hádanky, zprávy, články, reportáže, komentáře, rozhovory, fejetony, povídky, básně  (jde zhruba o 10 000 jednotek z více než stovky novin, časopisů, rozhlasu a televize).

Ohlas na knihu Osobnosti a osudy obce

Vyšla v roce 2000 a oceněná v celostátní soutěži autorů literatury faktu Miroslava Ivanova v roce 2001.  Její ohlas byl zcela nečekaný a mimořádný. Způsobily je veřejná autogramiáda knihy, příznivé recenze v denním tisku (Lidové noviny, Právo, Mladá fronta DNES, Zemské noviny, Magazín Práva, rozhovor v Českém  rozhlase, týdeník Nové knihy, Mělnický deník, Týdeník Mělnicko, vlastivědný sborník Mělnicka Confluens, Listy neratovické radnice, Spolana Neratovice, Polabský týdeník, Místní kultura, Vlastivědný sborník Kralupsko, vlastivědný sborník Podřipsko, vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám, týdeník vlády ČR Veřejná správa, Obrys-Kmen, časopis Kroniky a kronikáři, Dědictví Koruny České, časopis pro kulturní dějiny Kuděj). Došlo na 150 dopisů, mj. z Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Svazu měst a obcí ČR, předsedy Okresního úřadu, ředitelky Regionálního muzea Mělník, ředitelky Státního okresního archívu Mělník, obecních úřadů a kronikářů obcí z celé republiky, zahraničních krajanů a čtenářů z Austrálie, Švédska, USA, Rakouska, Německa, Švýcarska, Nizozemska, Velké Británie, dopisy domácích a zahraničních knihoven, přátel a známých. Obšírná informace o knize je na internetové – webové stránce obce Obříství. Obecnímu úřadu docházelo a stále docházejí žádosti o zaslání knihy, která je rozebraná.

Její další vydání by si vyžádalo aktualizaci za posledních 10 let, kdy se v obci mnohé změnilo (nový rozsáhlý podnik Arboeko, nové objekty Základní a Mateřské školy,  rozsáhlá a ničivá povodeň v srpnu 2002, výstavba nových sídel, nové expozice v Památníku Bedřicha Smetany).