Životopisná data

* 25. září 1926 v Obříství, okres Mělník (nedaleko soutoku Vltavy a Labe).

† 5. prosince 2012 v Praze.

Člen

Syndikátu novinářů ČR, Klubu novinářů Pražského jara, Klubu novinářů – seniorů

Obce spisovatelů,  Klubu autorů literatury faktu

Českého filmového a televizního svazu FITES

Masarykova demokratického hnutí

Masarykovy společnosti

Masarykovy demokratické akademie

Společnosti bratří Čapků

Společnosti Viktora Dyka

Spolku českých bibliofilů

Klubu pamětníků Mladé fronty 1945 -50

Literárního klubu Pegas Mělník

Vycpálkova souboru písní a tanců

Klubu čtenářů Libri Praha

Klubu sběratelů kuriozit

Rodina

Otec: Antonín (1891 – 1968), stavozemědělec
Matka: Pavlína, rozená Karbanová, zemědělská pracovnice (1895 – 1985) – Antonín a Pavlína byli oddáni 23. 4. 1919
Sestry: Aloisie, provdaná Šandová a Štěpánová (1920 – 1977) a Vlasta, provdaná Plachá (1922 – 1992)
První manželka: Květa (1926 – 2011), pedagogická pracovnice, choreografka

Druhá manželka: Jiřina, rozená Fricová (*1941), sekretářka ředitele (nyní v důchodu)
Děti: Mgr. Jana Bartůňková (*1951), ing. Mikoláš Sígl (*1953), Lenka Kutinová a Střížovská (*1954)
Vnuci a vnučka: Ing. Michal Kutina (*1978), Jaroslav Kutina (*1983), Ing. Petr Sígl (*1980), Martin Sígl (*1981), Vladimír Sígl (*1986), Štěpánka Bartůňková (*1986)
Pravnučky: Andrea Kutinová (*2008), Eliška Síglová (*2009), Daniela Kutinová (*2012), Barbora Síglová (*2012)

Vzdělání

Měšťanská škola T. G. Masaryka v Neratovicích, Jubilejní měšťanská škola Svatopluka Čecha v Obříství, Obchodní akademie Praha-Karlín, Vysoká škola politická Praha.

Diplomová práce

Vědeckotechnická a ekonomická publicistika v televizi.

Zaměstnání

Mladá fronta, redaktor (květen 1945 – 1951), v tom dva roky vojenské služby, propuštěn z politických důvodů.

Rudý Letov, Letňanské strojírny (nyní Letov), soustružník kovů, seřizovač obráběcích strojů, redaktor závodních novin (do roku 1957).

Orbis – Hospodářské noviny (1957 – 1965), vedoucí redaktor.

Čs. televize – Televizní noviny, šéfdramaturg (do září 1968, v tom Svobodný vysílač na vlně 490 metrů: Jsme s vámi, buďte s námi,  Praha-Hloubětín srpen 1968).

ČTK – redaktor (Svět hospodářství, Podniková organizace) – do roku 1970, propuštěn z politických důvodů, zákaz publikování, uveden na „černé listině“ (podle směrnice o vedení jednotné centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu z 8. ledna 1971).

Strojírenský informační ústav, přejmenovaný na Ústav technického rozvoje a informací, technický úředník – rešeršér (do roku 1988, kdy propuštěn pro nedovolené šíření samizdatových Lidových novin).

Po listopadu 1989 rehabilitován, člen Občanského fóra UTRIN, zakládající člen Syndikátu novinářů ČR (1989) a člen jeho první správní rady, zakladatel Klubu novinářů Pražského jara ´68,  v létech 1992–1994 šéfredaktor Mediažurnálu.

Spoluzakladatel Společnosti vědeckotechnických parků (1990 – 1993),  a Asociace inovačního podnikání, šéfredaktor periodika Inovační podnikání (1994 – 1998), vedoucí redaktor periodika Masarykova demokratického hnutí ČAS.

Obecní kronikář v rodné obci Obříství(1997 – 2002), kde při srpnové povodni v roce 2002  přišel o  rodný dům.

Zahraniční cesty

Bulharsko (1951, 1969, 1989), Německo (1958, 1989, 1991), SSSR (1960, 1988), Polsko (1961), Dánsko (1963, 1994), Maďarsko (1974), Jugoslávie ( 1969, 1974, 1981), Itálie (1990, 1993, 1995), Belgie (1991), Nizozemsko (1991), Rakousko (1992), Lichtenštejnsko (1992), Švýcarsko (1992), Francie (1993), Švédsko (1994), Norsko (1994), Anglie (1995).