Publicita v roce 2011

PUBLICITA 2011

Vlastní články
Sígl, Miroslav: Ohlas na článek o legiích, Český dialog, číslo 11-12 /2010 – vyšlo v lednu
Sígl, Miroslav: Zachvělo se předjaří, Kalendář UMÚN 2011, ilustrace ústy Adriana Přibylová
Sígl, Miroslav: V německém zajetí při supertajné výrobě „V“, Masarykův lid 4 /2010
Sígl, Miroslav: Nejlepší české básně 2010. Opravdu? Čítárny – Dobré knihy, 3. 1. 2011
Sígl, Miroslav: Otázky závěrečné jsou nepatřičné, ohlas na článek Muž, jehož pochvala
potěšila vnučku Františka Palackého, Neviditelný pes, 3. ledna 2011
Sígl, Miroslav: Eduard Štorch má v Lobči muzeum, Senior Tip, 5. ledna 2011
Sígl, Miroslav: Maďarsko: Budou vzpomínat svého „Palacha“, Neviditelný pes, 8. 1. 2011
Sígl, Miroslav: Vydrholec- Kotěhůlky – Paďousy, CzechFFolks.com PLUS, 8. 1. 2011
Sígl, Miroslav: Píšu jenom jednu větu, našel jsem Vás v internetu, ať se máte čile k světu,
ať je zima nebo k létu… internet web Libuše Voldánové,
malířky, sousedky v domě, 8.1. 2011
Sígl, Miroslav: Budou svatby v Národním divadle? Neviditelný pes, 10. ledna 2010
Sígl, Miroslav: První zatěžkávací zkouška pošty v Obříství, Týdeník Mělnicko, 11. 1. 2011
Sígl, Miroslav: Heda Kovályová-Margoliová Na vlastní kůži o popravách
komunistickými vrahy, Čítárny-Dobré knihy. 12. 1. 2011
Sígl, Miroslav : Ekonomické demokracii patří budoucnost (2), Nový domov, Toronto, 13. 1.
Sígl, Miroslav: Úplně nová klasika: Nová pohádka o slepičce a kohoutkovi,
Čítárny – Dobré knihy 13. 1. 2011
Sígl, Miroslav: Nadšený zachránce lidové architektury, Pozitivní noviny, 17. 1. 2011
Sígl, Miroslav: Knihy- dvacet let informací o nových knihách, Čítárny-Dobré knihy, 17. 1.
Sígl, Miroslav: Jan Nejedlo zvěčnil Kostelec nad Labem + Výročí a jubilea v lednu 2011,
Týdeník Mělnicko, 18. ledna 2011
Sígl, Miroslav: Nad záznamy z deníku před dvaceti lety, Neviditelný pes, 21. ledna 2011
Sígl, Miroslav: Vyjádření k ohlasům na článek o Koldomu, Neviditelný pes, 23. 1. 2011
Sígl, Miroslav: Nesrozumitelné nejlepší české básně, Host, číslo 1/2011
Sígl, Miroslav: Za volantem s Karlem Čapkem, Čítárny-Dobré knihy, 26. ledna 2011
Sígl, Miroslav: Na mramorové kytaře o básníkovi z Podkarpatské Rusi, Neviditelný pes 28. 1.
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v únoru 2011,Týdeník Mělnicko, číslo 5, 1. února 2011
Sígl, Miroslav: Pro nás, kteří nosíme brýle…, Pozitivní noviny, 2. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Ohlas našich krajanů z Chorvatska, CzechFolks.com PLUS, 2. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Co zajímá budoucí bakaláře? Tip Senior, 3. února 2011
Sígl, Miroslav: Žil jsem zbytečně? (O knize Jiřího Hejdy), Čítárny-Dobré knihy, 4. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Před znovuotevřením Národního technického muzea, Pozitivní noviny, 5. 2.
Sígl, Miroslav: Slovník komunistické totality, Neviditelný pes, 7. února 2011
Sígl, Miroslav: Co Češi čtou, jaké knihy a za kolik? Čítárny – Dobré knihy, 8. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Prezident Celosvětového sdružení malířů děkuje + Výročí a jubilea v únoru
2011, Týdeník Mělnicko, číslo 6 / 8. února 2011
Sígl, Miroslav: Filmující žurnalistka o Češích ve Švýcarsku, CzechFolks.com PLUS, 9. 2.
Sígl, Miroslav : Slovník komunistické totality, Totalita.cz, 10. 2. 2011
Sígl, Miroslav: 85. výročí Hovorů s TGM, Ekonomické demokracii patří budoucnost (4),
Nový domov, Toronto, číslo 3, 10. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Malešická spalovna si klidně kouří, Pozitivní noviny, 14. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Z deníkových záznamů před dvaceti lety (2), Czech Folks.com, 14. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v únoru 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 7 /15. února 2011
Sígl, Miroslav: Kdo chce zlikvidovat knižní kulturu?, Neviditelný pes, 16. února 2011
Sígl, Miroslav: Porcelánové panenky jsou z Nových Čech, Tip Senior, 16. února 2011
Sígl, Miroslav: Zapějme si z plných plic na pouti u Domažlic, Pozitivní noviny, 17. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Budou svatební obřady v Národním divadle?, Národní osvobození, 17. 2.
Sígl, Miroslav: Příběh dyslexičky, jejího smutku a útěchy, Pozitivní noviny, 20. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Budou svatební obřady v Národním divadle? + Stále živý, životadárný,
nadčasový Karel Čapek, Kultura, číslo 1, 22. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v únoru 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 8, 22. února 2011
Sígl, Miroslav: Ekonomické demokracii patří budoucnost (5), Nový domov, Totonto, 24. 2.
Sígl, Miroslav: Amatérský historik sepsal dvě knížky, Pozitivní noviny, 25. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Zdařilé vánočně novoroční číslo, Jaké to bylo před 45 lety v Čs. televizi –
Televizní pamětník píše o roce 1968, Synchron, číslo 1 / únor-březen 2011
Sígl, Miroslav: Román syna rodičů posrpnových emigrantů, Neviditelný pes, 26. 2. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v březnu 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 9, 1. března 2011
Sígl, Miroslav: Ruský novinář – přítel Hanzelky a Zikmunda – sepsal svědectví + Měli
jsme armádu dřív než republiku, Národní osvobození, číslo 5, 3. 3. 2011
Sígl, Miroslav: Handrkování o koruny, přitom jde o bilióny, Neviditelný pes, 9. 3. 2011
Sígl, Miroslav: Annie Girardotová v ruzyňské věznici, Pozitivní noviny, 9. 3. 2001
Sígl, Miroslav: Ekonomické demokracii patří budoucnost (6), Nový domov, Toronto, 10. 3.
Sígl, Miroslav: Nic není krásnějšího nad ní! TipSeinor, 11. 3. 2011
Sígl, Miroslav: Básníci a básně i próza o Řípu (1), Ledčické novinky, březen 2011
Sígl, Miroslav: Věrni odkazu bratří Čapků, Zprávy Společnosti ČSB, číslo 100, březen 2011
Sígl, Miroslav: Z deníkových záznamů před dvaceti lety (3) , CzechFolks.com, 14. 3. 2011
Sígl, Miroslav: Blahopřání k 80. narozeninám Eduarda Světlíka, CF.com, 14. 3. 2011
Sígl, Miroslav: Jihočech Ladislav Stehlík a Český ráj, Od Ještěda k Troskám, 1/ březen 2011
Sígl, Miroslav: Ohlédnutí pamětníka k 20. výročí SVTP ČR, Inovační podnikání, 1/ březen
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v březnu 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 11, 15. března 2011
Sígl, Miroslav: Amatérský historik a jeho aktivity, Čítárny – Dobré knihy, 21. 3. 2011
Sígl, Miroslav: Kdo v regionu vyrábí biopotraviny? +Výročí a jubilea v březnu 2011
Týdeník Mělnicko, číslo 12, 22. března 2011
Sígl, Miroslav: Příběh Hany Málkové + Výročí a jubilea v dubnu 2011
Týdeník Mělnicko, číslo 13, 29. března 2011
Sígl, Miroslav: Na mramorové kytaře o básníkovi Podkarpatské Rusi
Podkarpatská Rus, číslo 1 / březen 2011
Sígl, Miroslav: Handrkování o koruny, přitom jde o biliony
Národní osvobození, číslo 7, 31. března 2011
Sígl, Miroslav: Ekonomické demokracii patří budoucnost (7), Nový domov, Toronto, 24. 3.
Sígl, Miroslav: Vzpomínka na balkóny, Mediažurnál, březen 2011
Sígl, Miroslav: Letošní výročí Hovorů s TGM, ČAS, číslo 93/leden-březen 2011
Sígl, Miroslav: Nová knížka Vlaďky Gebhartové, Nebalíme to! Číslo 1 / duben 2011
Sígl, Miroslav: Ekonomické demokracii patří budoucnost (8), Nový domov, 28. 4. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v květnu 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 17 / 26. 4. 2011 a
číslo 18 / 3. května 2011
(rep): Bylo jí skoro 90 let a stále psala pro MF Dnes, MFD, 11. května 2009
Sígl, Miroslav: Ekonomické demokracii patří budoucnost (9), Nový domov, 12. května 2011
Sígl, Miroslav: Přitažlivé „magnetky“ z Epochy, Národní osvobození, číslo 10, 12. 5. 2011
Sígl, Miroslav: Rozhovor se ženou před jejím skonem. CzechFolks.com, 15. 5. 2011
(-) Koldům v Litvínově a dnešní bydlení, internetový web Historie Litvínovska, od 16. 5.
Sígl, Miroslav: Publish or perish! Publikuj nebo zahyneš! CzechFolks.com, 17. 5. 2011
Sígl, Miroslav: Zemřela novinářka Olga Šumberová, MFDnes, 20. 5. 2011
Sígl, Miroslav: Smutná zpráva přiletěla přes oceán, CzechFolks.com, 20. 5. 2011
Sígl, Miroslav:Výročí a jubilea v květnu 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 21, 24. května 2011
Sígl, Miroslav: O kamenosochařích před 200 lety, CzechFolks.com, 24. 5. 2011
Sígl, Miroslav: Věhlasná Věra Čáslavská to nikdy nevzdala (1), Nový domov, 26. 5. 2011
Sígl, Miroslav: Novinář se širokým záběrem, Neviditelný pes, 27. května 2011
Sígl, Miroslav: Sběratelé jsou šťastní lidé, Pozitivní noviny, 31. května 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v červnu 2011 (1), Týdeník Mělnicko, číslo 22, 31. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Potřese si viditelná ruka státu s neviditelnou rukou trhu?
Neviditelný pes, 2. června. 2011
Sígl, Miroslav: Kuriozity, rekordy, anekdoty, TipSenior, 2. června 2011
Sígl, Miroslav: Naší Zuzance se přiblížila devadesátka, InFoš, Jedličkův ústav, 3. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Básníci a básně i próza o Řípu (2. část), Ledčické novinky, červen 2011
Sígl, Miroslav: Smetanovské odpoledne na Lamberku, Portál obce Obříství, 6. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v červnu 2011 (2), Týdeník Mělnicko, číslo 23, 7. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Věra Čáslavská to nikdy nevzdala (2), Nový domov, Toronto, 9. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Kuriozity, rekordy, anekdoty…,Tip Senior, 9. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Publish or perish! Publikuj, nebo zahyneš! Národní osvobození, číslo 12, 9. 6.
Sígl, Miroslav: Beletrizující zdokumentované příběhy z totality, Neviditelný pes, 11. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Dlouhé mlčení – biografie beroucí dech, Čítárny-Dobré knihy, 11. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Výstava k výročí Antonína Dvořáka, Pozitivní noviny, 11. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Smetanovské odpoledne na Lamberku, Týdeník Mělnicko, číslo 24, 14. 6.
Sígl, Miroslav: Obříství na internetu, Portál obce Obříství, 15. června 2011
Sígl, Miroslav: Neobyčejná setkávání s neobyčejnou ženou, CzechFolks.com, 16. 6. 2011
Sígl, Miroslav: 390 let od nejznámější popravy v našich dějinách, Neviditelný pes, 17. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Tudle-nudle-Gogole aneb Brouzdání po internetu, Pozitivní noviny, 17. 6.
Sígl, Miroslav: 390 let od nejznámější popravy v českých dějinách, Český zápas, 19. 6. 2011
Sígl, Miroslav: 390 let od nejznámější popravy v českých dějinách, CzechFolks.com, 20. 6.
Sígl, Miroslav: Poslední odešel před dvaceti lety…, Neviditelný pes, 22. června 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v červnu, Týdeník Mělnicko, číslo 25, 21. června 2011
Sígl, Miroslav: Bude dokument o gulagu v Minkovicích?, Neviditelný pes, 23. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Věhlasná Věra Čáslavská to nikdy nevzdala (3), Nový domov, číslo 12, 23. 6.
Sígl, Miroslav: Stále živý, životadárný, nadčasový… Zprávy Společnosti bratří Čapků,
číslo 101, červen 2011
Sígl, Miroslav: „Zuzanka nám píše…“, Národní osvobození, číslo 13, 23. června 2011
Sígl, Miroslav: Zámek Mělník vše vynahradil, Neviditelný pes, 27. června 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v červnu, Týdeník Mělnicko, číslo 26, 27. června 2011
Sígl, Miroslav: Slovenští novináři jdou příkladem + Zemřel Josef Křivánek, Mediažurnál,
červen 2011, došlo 30. 6. 2011
Sígl, Miroslav: Mýtus zvaný Stínadla, Neviditelný pes, 1. července 2011
Sígl, Miroslav: TGM a jeho životospráva, ČAS, číslo 94 / červen 2011
Sígl, Miroslav: Stávka v demokratickém státu, Neviditelný pes, 4. července 2011
Sígl, Miroslav: Stránky Obce spisovatelů jsou němé, Neviditelný pes, 6. července 2011
Sígl, Miroslav: Věra Čáslavská to nikdy nevzdala (4), Nový domov, číslo 13/14, 7. 7.
Sígl, Miroslav: Nejznámější poprava v českých dějinách, Národní osvobození, číslo 14, 7. 7.
Sígl, Miroslav: Kao příštím prezidentem Číny?, Neviditelný pes, 9. července 2011
Sígl, Miroslav: Bude Karel Houška spisovatelem?, CzechFolks.com, 11. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Vratislav Šťovíček byl nejen mělnický básník a překladatel,
Čítárny – Dobré knihy, cz, 11. července 2011
Sígl, Miroslav: Co všechno prožil po svém úrazu, Pozitivní noviny, 13. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Limity těžby uhlí a jaderná (sluneční) budoucnost? Neviditelný pes, 14. 7.
Sígl, Miroslav: České pozemky v rukou euroobčanů, CzehFolks.com, 14. července 2011
Sígl, Miroslav: 999 Poslední strážce aneb tajemství hrobky …, Čítárny-Dobré knihy, 14. 7.
Sígl, Miroslav: Sběratelé jsou šťastní lidé, Tip Senior, 16. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Osobnost: Za polárníkem Bártlem, Neviditelný pes + web
Klubu autorů literatury faktu (KALF), 17. července 2011
Sígl, Miroslav: Stanislav Bártl, cestovatel věčných zim, Mladá fronta DNES, 18. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v červenci 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 28, 19. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Interrupce, eutanázie a trest smrti, CzechFolks.com, 19. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Také přispíváte Klokánkovi do kasičky?, Pozitivní noviny, 19. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Když někdo zlobí, musí dostat za uši, Neviditelný pes, 20. července 2011
Sígl, Miroslav: Je ticho před bouří (báseň), Národní osvobození, číslo 15, 21. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Mladých holek se vám zachtělo…, ohlas na článek, CFCom.PLUS 21. 7.
Sígl, Miroslav: Velké výpravy k pólům, Neviditelný pes, 22. července 2011
Sígl, Miroslav: Historické muzeum v Čechách pod Kosířem, Pozitivní noviny, 23. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Kam bych vás rád pozval, Tip Senior, 25. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Tomu říkám vztah k naší historii, CFcomPLUS, 25. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v červenci 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 29, 26. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Věhlasná Věra Čáslavská to nikdy nevzdala (5), Nový domov, 28. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Život a smrt, Tip Senior, 30. července 2011
Sígl, Miroslav: Na svaté Hoře pro zakázanou knihu, CzechFolks.com PLUS, 30. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Ohlas na článek Václava Židka v CFC o přeplavání Vltavy, CFC, 30. 7.
Sígl, Miroslav: O ilustrátorovi mé sbírky veršů, Pozitivní noviny, 2. srpna 2011
Sígl, Miroslav: Banky a spořitelny v naší zemi, Neviditelný pes, 2. srpna 2011
Sígl, Miroslav: V Torontu zemřela Věra Rollerová, web Syndikátu novinářů, 2. 7. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v srpnu 2011 , Týdeník Mělnicko, číslo 30, 2. 8. 2011
Sígl, Miroslav: O spoutaném primáři ze Strakonic, CFC PLUS, 4. srpna 2011
Sígl, Miroslav: Prázdniny vnoučat v sedle na koních, Pozitivní noviny, 9. 8. 2011
Sígl, Miroslav: S Nepraktou v Kadlíně na pouti, CzechFolks.com PLUS, 9. 8. 2011
Sígl, Miroslav: Zapějme si z plných plic na pouti u Domažlic, TipSenior, 9. 8. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v srpnu 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 31, 9. 8. 2011
Sígl, Miroslav: Věhlasná Věra Čáslavská to nikdy nevzdala (6), Nový domov, 11. 8. 2011
Sígl, Miroslav: Památník, který nelze přehlédnout, CFC Plus, 14,. 8. 2011
Sígl, Miroslav: Nejstarší z rodiny Mašínů zemřel, Neviditelný pes, 15. 8. 2011
Sígl, Miroslav: Pilná Šípková Růženka (o Zuzaně Hnátkové), Listy, číslo 4 / srpen 2011
Sígl, Miroslav: Spisovatel Vítězslav Houška splnil Masarykův odkaz, CFC Plus, 16. 8.
Sígl, Miroslav: O prvenství jedné e-book na internetu, Knižní novinky, číslo 15-16 / 15. 8.
Sígl, Miroslav: Svět je krásný a lidé jsou dobří, Pozitivní noviny, 17. srpna 2011
Sígl, Miroslav: Ostravské vzpomínky, TipSenior, 18. 8. 2011
Sígl, Miroslav: Nový útlý Vlastivědný sborník Kralupska, Týdeník Mělnicko, číslo 32, 16. 8.
Sígl, Miroslav: Odešel filmový historik a pedagog Boris Jachnin +
Odpovědi se asi nedočkáme, Synchron číslo 4 /srpen-září 2011
Sígl, Miroslav: S Jiřím Wintrem-Nepraktou a jeho Danielou, CFC Plus, 26. 8. 2011
(rep): Poslední rozloučení s manželi Houškovými, MFDnes, 26. 8. 2011
Sígl, Miroslav: Za odchodem spisovatele Houšky, Neviditelný pes, 27. srpna 2011
Sígl, Miroslav: Návrat k Zeyerovi v duchovním dění Evropy, Čítárny-Dobré knihy 30. 8.
Sígl, Miroslav: Přitažlivé „magnetky“ z Epochy, Knižní novinky, číslo 17 / 29. 8. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v srpnu, Týdeník Mělnicko, číslo 34, 30. srpen 2011
Sígl, Miroslav: Piloti a letecká esa Velké války 1914-1918, Národní osvobození, číslo 18
Sígl, Miroslav: Již několik let…, Národní osvobození, číslo 18., 31. srpna 2011
Sígl, Miroslav: Ropa a krev na Blízkém východě, Neviditelný pes, 1. září 2011
Sígl, Miroslav: Příběh Albrechta z Valdštejna, Čítárny-Dobré knihy, 2. 9. 2011
Sígl, Miroslav: Za volantem s Karlem Čapkem, Zprávy SBČ, číslo 102 / září 2011
Sígl, Miroslav: Mohu vás všechny pozvat k sobě na návštěvu? CFC, 9. září 2011
Sígl, Miroslav: Zachráněný Hradní fotoarchiv, Neviditelný pes, 10. září 2011
Sígl, Miroslav: Aktivity našich členů, Odešel Boris Jachnin, Zpravodaj KNPJ 3 /září 2011
Sígl, Miroslav: Polabský knížní veletrh bez Jana Řehounka, Nymburský deník, 11. 9. 2011
Sígl, Miroslav: O aktivitách a činnosti v Máchově kraji, sborník z konference
Máchův kraj v jazyce a literatuře, PF UJP Ústí nad Labem, září 2011
Sígl, Miroslav: Za prezidentem českého Mercedes-Benz klubu + Výročí a jubilea v září,
Týdeník Mělnicko, číslo 36, 13. září 2011,
(msg): Nad výstavou o našich legionářích v Rusku, Národní osvobození, číslo 19 / 14. 9.
Sígl, Miroslav: Sedmnáctiletý Jakub Rož podnikatelem, Pozitivní noviny, 18. září 2011
Sígl, Miroslav: Li-Po, neznámé překlady Zdenky Bergrové, Čítárny-Dobré knihy, 18. 9.
Sígl, Miroslav: Znáte tyto pojmy?, Dědictví Koruny české, číslo 3 – září / 2011
Sígl, Miroslav: Emil Holub očima své ženy Růženy, Čítárny-Dobré knihy, 22. 9, 2011
Sígl, Miroslav: Náruč zajímavých informací od seniora, TipSenior, 25. 9. 2011
Sígl, Miroslav: Odpověď Václavu Husákovi v Neviditelném psu, 26. září 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v září, Týdeník Mělnicko, číslo 38., 27. září 2011
Sígl, Miroslav: Bude žák Houška spisovatelem? + 75 let Masarykova kulturního domu
na Mělníce + Hradní fotoarchiv z let 1919-1933 + Sdělení o e-knihách
M.S., Čas, číslo 95/červenec-září 2011
Sígl, Miroslav: Polistopadový šéfredaktor a nakladatel končí, Knižní novinky, číslo 19/říjen
Sígl, Miroslav: Poprvé komplexně o našem zemědělství, CzechFolks. com PLUS, 30. 9. 2011
Sígl, Miroslav: Nové publikace o médiích, portál Syndikátu novinářů ČR, 30. 9. 2011
Sígl, Miroslav: Kam se na nás život hrabe, Čítárny-Dobré knihy, 2. 10. 2011
Sígl, Miroslav: Potřebný veletrh pro seniory, Doba seniorů, číslo 10 / říjen 2011
Sígl, Miroslav: 90 let od narození Oldřich Wenzla, Mělnická radnice, číslo 10 / říjen 2011
Sígl, Miroslav: Z Ledčic až na konec světa, Týdeník Mělnicko, číslo 39, 4. října 2011
Sígl, Miroslav: Ocenění autoři literatury faktu + Nezapomínejme, Národní osvobození, č. 22
Sígl, Miroslav: Myslím na vás v této chvíli (verš), Kalendář UMÚN na rok 2012
Sígl, Miroslav: Ministerstvu dřiny a asociálních věcí…, Neviditelný pes, 8. října 2011
Sígl, Mitroslav: V našich regionech vycházejí dobré knihy, Knižní novinky, číslo 20/10..10
Sígl, Miroslav: Voda, jak ji neznáme, Neviditelný pes, 12. října 2011
Sgl, Miroslav: Vyšla publikace Jana Kiliána „Dějiny Liběchova“ + Literární klub Pegas
oslaví pětadvacetiny + Výročí a jublea v říjnu 2011
Týdeník Mělnicko, číslo 40, 11. října 2011
Sígl, Miroslav: Vine se řeka pod Labskou strání, CFC PLUS, 15. 10. 2011
Sígl, Miroslav: Co víme o Španělsku? Pozitivní noviny, 15. října 2011
Sígl, Miroslav: Vzpomínka na Vlastu Smržovou, TipSenior, 18. října 2011
Sígl, Miroslav: Aby nenastala v žití samota…CFC PLUS, 21. října 2011
Sígl, Miroslav: Nový fenomén: industriální literatura, industriální turistika,
Neviditelný pes , 21. října 2011
Sígl, Miroslav: Príde mi to akosi čudné, web Klubu volných novinářů., 22. října 2011
Sígl, Miroslav: Nejvyšší mrakodrapy. A proč?, Neviditelný pes, 22. října 2011
Sígl, Miroslav: Mezi odvážnými cestovateli a dobrodruhy, Neviditelný pes, 25. října 2011
Sígl, Miroslav: Ohlas na článek Milujeme život, TipSenior, 26. října 2011
Sígl, Miroslav: Letošní tragická výročí, v příštím roce jubilejní slet, CFC PLUS 26. a 27. 10.
Sígl, Miroslav: Říkalo se tomu sebekritika, Neviditelný pes, 29. 10. 2011
Sígl, Miroslav: Poéma Milana Dubského o Staroměstském orloji, CFC Plus, 29. 10. 2011
Sígl, Miroslav: Za Jiřím Ješem + V Torontu zemřela Věra Rollerová + Publikace o médiích
Mediažurnál, září 2011 (vyšel až v listopadu)
Sígl, Miroslav: O životě ženy spjaté s Masarykovou republikou, Knižní novinky, 22 / 7. 11.
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v listopadu 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 44, 8. 11. 2011
Sígl, Miroslav: Zle se vede zemi, Neviditelný pes, 9. listopadu 2011
Sígl, Miroslav: Dostojevskij překonal dějiny, Literární noviny, číslo 45 / 9. 11. 2011
Sígl, Miroslav: Starostkou Sokola je poprvé žena, CFC Plus, 9. listopadu 2011
Sígl, Miroslav: O jednom Sokolu tělem i duší, Pozitivní noviny, 12. 11. 2011
Sígl, Miroslav: Podlipansko a jeho program Cesta k lidem, Pozitivní noviny, 15. 11. 2011
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v listopadu 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 45 / 15. 11. 2011 Sígl, Miroslav: Autoři literatury faktu kritizují, Čítárny – Dobré knihy, 18. 11. 2011
Sígl, Miroslav: V Rusku připravují mezinárodní konferenci o F. M . Dostojevském,
CzechFolks.com PLUS, 23. listopadu 2011,
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v listopadu 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 46 / 22. 11. 2011
Sígl, Miroslav: Bude jí už třicet let, Pozitivní noviny, 3. prosince 2011
Sígl, Miroslav: Inovativní iniciativy Jakuba Rože, Inovační podnikání, číslo 4 /prosinec 2011
(msg): Aktivity našich členů , Zpravodaj KNPJ ´68, prosinec 2011
Sígl, Miroslav: Autoři literatury faktu k naší současnosti, Zpravodaj KALF, proinec 2011
Sígl, Miroslav: Tisíce záznamů o Čapcích na internetu, Zprávy SBČ, prosinec 2011
Sígl, Miroslav: Malují ústy a nohama pro celý svět, Český dialog, zima 2011-12-14
Sígl, Miroslav: Výročí a jubilea v prosinci 2011, Týdeník Mělnicko, číslo 49, 13. 12. 2011
Sígl, Miroslav: Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář +
O životní pouti Frantšika Zahrádky,
Národní osvobození, dvojíčslo 25-26 / 14. prosince 2011
Sígl, Miroslav: K jednostranně podávanému obrazu TGM, Lípa, číslo 4 – prosinec 2011
Sígl, Miroslav : Gustav Machatý – Touha dělat film, Synchron, číslo 6 / prosinec 2011

O Miroslavu Síglovi a jeho tvorbě
(-): Obzory literatury: Biografický slovník novináře Miroslava Sígla „Kdo byl a je kdo,
Mělnicko, Kralupsko a Neratovicko“, sborník Confluens, Mělník 2011
Růžička, Daniel: Centrální evidence nepřátel režimu (v ní jméno M. S.), Totalita 7. 1. 2010
Zajíc, Miroslav: Týden Miroslava Zajíce, Magazín Práva (o Vydrholci), 15. 1. 2011
Imhof, Werner: Dialog pamětníků, Miroslav Sígl, internetová stránka od 18. 1. 2011
ZR: Ohlas na „masaryčky“ – článek M. S. v Tip senior, Český dialog, číslo 11-12 /2010
Cysařová, Jarmila: Události totality, svobody a demokracie, Synchron,číslo 1 / březen 2011
(jč): Oslava přírody v proměnách času, recitace básní M. S. v MKD, Týdeník Mělnicko, 1. 3.
Hlaváček, Bohumil: Vyšla nemilosrdná Síglova kniha o období 1989-1990, Echo, Brno, 17. 3.
Zimova, Jitka: Poděkování a gratulce k 85. narozeninám, Obecní ročenka Obříství 2011
(MFD – rep): Bylo jí skoro 90 let a stále psala pro MF DNES, 11. května 2011
Internet o filmu České kořeny: M. S., dříve šéfdramaturg Televizních novin, 12. 5. 2011
Kunická Šárka (internet): Srpen 1968 v redakci Mladé fronty, Diplomová práce MU Brno
Internet: Databáze knih, životopis M. S.
Horal, Jan: Je ekonomickou utopií (ohlas na článek M. S. Handrkování o koruny…,
NO 7/2011), Národní osvobození, číslo 10, 12. května 2011
Jakl, Tomáš a Státník, Dalibor: Květen 1945 na Mělnicku, citace a odkaz na knihu
M. S. Osobnosti a osudy obce, Nakladatelství Mladá fronta
( 214 stran, 221 ilustrací, vyšlo v květnu 2011)
Dobruská, Alena: Dostali jsme smutnou zprávu, Jedličkův ústav, InFoš, 3. června 2011
Zimová, Jitka: Poděkování M. S. za poskytnutí darů pro Památník obce, 15. 6. 2011
Reichová, Jana: Komentář k článku M. S. o Kristině Vlachové, CzechFolks.com, 16. 6. 2011
Kubešová, Blanka: Ohlas na článek M. S. O Kristině Vlachové,Czech Folks.com, 16. 6. 2011
Webová stránka nakladatelství Libri: Náš autor M. S., od 22.6. 2011 na internetu
Zimová, Jitka: Poděkování M. S. za dar, Týdeník Mělnicko, číslo 25, 21. června 2011
Stoszková-Kunická, Šárka: Květen 1945 optikou deníku Mladá fronta
v časové spirále 65 let, diplomová práce, UK Fakulta sociálních věd, červen 2011
Šlesinger, Jan: Z došlé pošty: Nemohu souhlasit…, Národní osvbození, číslo 13, 23. 6. 2011
Knihovna Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště: Cena poroty M. S. + ex-libris na obálce
Šmíd, Milan: upozornění na e-book M. S. „O kom – o čem“, internetový portál Louč, 1. 7.
Žáková, Jana:Bakalářská práce o marketingové komunikaci, rozhovor s M. S.,
obhajoba na výbornou, 14. 7. 2011 (uložena do „Diplomové práce“)
Krám, Josef: Po starých zámeckých schodech (o Karlu Hašlerovi), internetový portál autora,
doporučuje od 15. 7. 2011 článek M. S. „Pocty nejvyšší jsou v srdcích lidí“
v inernetovém deníku CzechFolks.com z 11. 3. 2009
Zimová Jitka: Nová jubilejní kniha M. S. O kom-o čem, webová stránka obce Obříství, 18. 7.
Dolejšová, Jitka: O kom – o čem (na 576 stranách), o knize M. S., Pozitivní noviny, 26. 7.
(pd): První novinářská kniha ve formátu e-book na internetu, Česká média, 27. 7. 2011
Otevřený dopis prezidentovi, premiérovi a ministru zahraničí, signatáři+ M. S., 27. 7. 2011
Řehounek, Jan: Miroslav Sígl – Mým přátelům, Pozitivní noviny, 28. 7. 2011
Vondráček, Vladimír: Na Svaté Hoře pro zakázanou knihu, CFC, 30. 7. 2011
Řehounek, Jan: Osobní básnické zpovědi Miroslava Sígla, Týdeník Mělnicko, číslo 30, 2. 7. Krám, Josef: Za šlápotami do Varnsdorfu, J. Poláček vzpomíná na M. S.
Letecká pošta autora, Rychnov nad Kněžnou, 10. 8. 2011
(Redakce): Novinářské knihy Miroslava Sígla vycházejí jako první ebooky
s mezinárodní značkou ISBN, Čítárny-Dobré knihy, 14. 8. 2011
(Redakce) Sdělení (nejen) přátelům a známým, o e-knihách M. S., Národní osvobození, 17. 8.
Střecha, Aleš: Osobnosti současnosti – M. S., portál obce Obříství od 15. 8. 2011
Členský adresář Klubu sběratelů kuriozit, adresa M. S. a jeho sběratelské zájmy, srpen 2011
(red): Článek M. S. v Pozitivních novinách 31. 5. 2011 o sběratelích, Sběratel, číslo 3/2011
(red): Jubileum oslavuje prací (k 85. narozeninám M. S.), Doba seniorů, číslo 9/září 2011
Bibliografie: Poezie: Mým přátelům, Publicistika: O kom – o čem, Korespondence:
Od koho – komu, Knižní novinky, číslo 17, 29. 8. – 11. 9. 2011
Beránek, Jindřich: M. S. vydal bibliofilii Mým přátelům, Zpravodaj KNPJ, číslo 3 /září 2011
Pořad České televize ČT 2 Knižní svět – na návštěvě u M. S., neděle 18. 9. 2011, 13:35 hodin
Brůna, Otakar: Potkal jsem kronikáře srdce, Pozitivní noviny, 22. září 2011
Čechová, Zdeňka: Oslavný článek k 85. narozeninám M. S., Mělnický deník, 24. září 2011
Krám, Josef: Neskutečně aktivní a věčně mladý člověk, CzechFolks.com PLUS, 30. 9. 2011
Státník, Dalibor: Mělnické osobnosti v archivu, Mělnická radnice, číslo 10 / říjen, 2011
Plicková, Ivana: Novinář a spisovatel M. S. oslavil životní jubileum + foto, autorky,
starostky Ledčic a Vráti Ebra, Týdeník Mělnicko, číslo 39, 4. října 2011
Fleissigová, Marie: Epigramy v havlíčkovském duchu, Revue Vita Nostra, číslo 3/2011
Brantová, Alena: M.S. předali denár kněžny Emmy, Český rozhlas-Region, 19. 10 2011
Lhotský, Jan: Ocenění za celoživotní práci + (jč) Zdenka Líbalová: 17. ročník Mělnický Pegas 2011, gratulace k M. S. – Týdeník Mělnicko, 25. října 2011
Lírová Jindra: … jsem jednou z nich, o sbírce Mým přátelům, Mělnická radnice 11/2011
(red): Ocenění M. S. denárem kněžny Emmy, Mělnická radnice 12/2011
(jdan – Jiří Daníček): Vánoční pohlazení na duši, verše M. S., Národní osvobození 25-26
(red): Obsah Listů za rok 2011, články M. S., Listy, číslo 6, prosinec 2011
Dubský, Milan: Miroslav Sígl píše přátelům, CzechFolks.com PLUS, 29. 12. 2011

CELKEM ZA ROK 2011 otištěno 240 článků
O autorovi Miroslavu Síglovi vyšlo 60 článků, odkazů a recenzí jeho knih

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.